Menu Close

B-STROOM - 1e jaar - DOE

Elk kind heeft talent, het is onze taak om dit talent te ontdekken en het een boost te geven zodat het in de verdere schoolloopbaan kan worden ontwikkeld. Dankzij een gezonde mix van in- en ontspanning krijgen we dit samen zeker voor mekaar.

Om elke leerling de nodige zorg en begeleiding te kunnen schenken, werken we in sommige vakken met co-teaching waarbij twee leerkrachten samen voor de klas staan.

PAV (Project Algemene Vakken)

Het vak Project Algemene Vakken (PAV), wordt gegeven als een geïntegreerd vak. De deelvakken Nederlands, wiskunde, natuurwetenschappen, historisch en ruimtelijk bewustzijn, worden aangebracht via creatieve opdrachten. We leggen de focus sterk op differentiatie en een activerende en motiverende aanpak.

Techniek

In de lessen Techniek komt de leerling in contact met verschillende verkenningsgebieden: voeding verzorging, textiel, metaal, hout, elektriciteit, kunststoffen, schilder- en grafische technieken,… . De nadruk ligt op het aanleren van kennis, inzichten, vaardigheden en attitudes.

Vanaf het 2de jaar kiezen leerlingen voor een basisoptie waar de interesse het meest naar uitgaat. Bijvoorbeeld in de basisoptie STEM-Technieken komen elektriciteit, hout/bouw en mechanica aan bod. In de basisoptie maatschappij en welzijn komen voeding, verzorging, haarzorg, mode,… aan bod.

Modules

  • Sport (2u/week)
  • ICT (2u/week)

Modules (1u per week om de 9 weken)

Je komt in contact met verschillende verkenningsgebieden:  metaal, hout, elektriciteit, kunststoffen, … .

In de basisoptie maatschappij en welzijn komen voeding, verzorging, haarzorg, mode,… aan bod.

Hoe ondernemend ben je? Op een interactieve manier duiken we in de wereld van de economie. 

We kruipen in de huid van kunstenaars als Picasso, Van Gogh en Dali en gaan op ontdekking in de wereld van kunst & cultuur!

Klaar om jouw Talent te ontdekken?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.