Menu Close

6de jaar Gezondheidszorg

Iets voor jou?

Ben je sociaal aangelegd en vind je het fijn om zorg te dragen voor anderen? Droom je van een uitdagende carrière in de zorgsector? Kijk jij met interesse naar alles wat er rondom jou gebeurt? Ben je op zoek naar een studierichting die praktijk en theorie combineert? Dan is de studierichting Gezondheidszorg wellicht iets voor jou!

 

Wat leer je tijdens de lessen Verzorging/Biologie?

In de lessen Verzorging/Biologie ontdek je o.a. wat de zorgnoden zijn van verschillende groepen zorgbehoevenden. Je leert inschatten wat de gezondheidstoestand van zorgbehoevenden inschatten. Tijdens practica krijg je verzorgende huishoudelijke en logistieke taken onder de knie. Ook het verrichten van verpleegkundige handelingen en EHBO behoren tot dit lessenpakket.

Jouw lessentabel?

Levensbeschouwing 2
Lichamelijke Opvoeding 2
Nederlands 3
Frans 2
Engels 2
Wiskunde 2
Natuurwetenschappen 1
Burgerschap/EFC 1
Geschiedenis 1
Aardrijkskunde 1
Voeding 1
Verzorging 4
Opvoeding 2
Stages 6
Module (Keuzevakken) 2
Totaal 32

Jouw toekomst?

De studierichting Gezondheidszorg biedt je een brede taalkundige, wetenschappelijke en praktische basis zodat je vlot kan doorstromen naar het hoger onderwijs.

Enkele suggesties:

  • onderwijs: kleuterleidster, onderwijzeres
  • gezondheidszorg: bachelor in de voedings- en dieetleer, in de orthopedagogie, in de ergotherapie, gegradueerde in de verpleegkunde, vroedvrouw
  • sociaal-agogisch werk: maatschappelijk assistente

Het kostenplaatje?

Meer informatie over het kostenplaatje van deze studierichting vind je in het schoolreglement

Klaar om jouw Talent te ontdekken?