Leerlingenbegeleiding

Een school is meer dan een opsomming van studierichtingen en vakken. Het is de plek waar je als jongere naar volwassenheid groeit. Je leert er contacten leggen en omgaan met anderen, je leert ook jezelf beter kennen, verantwoordelijkheid nemen, je ontdekt je eigen valkuilen en talenten …  Daarom willen we jou op school zo goed mogelijk begeleiden en ondersteunen bij je persoonlijke ontwikkeling. We zetten dan ook sterk in op leerlingenbegeleiding. Wij zijn er om jou te helpen, ook als het even minder goed gaat.

Leerlingenbegeleiding kunnen we in 4 pijlers samenvatten:

1. LEREN EN STUDEREN

Je kan in eerste instantie uiteraard bij je vakleerkrachten terecht voor hulp bij het sleutelen aan je studiemethode. De leerkracht is expert in zijn vak en kan je verschillende technieken aanreiken die aansluiten bij jouw leerstijl.

Onze leerateliers helpen je bij het inoefenen van specifieke studievaardigheden.  We organiseren o.a. leerateliers over ‘plannen en organiseren’ en ‘structureren en schematiseren’.

We bieden extra zorg voor leerlingen met een functiebeperking of leerstoornis. In overleg met de leerling, ouders en het leerkrachtenteam worden door onze leerlingenbegeleiders ondersteunende maatregelen vastgelegd.  De leerlingenbegeleiders staan in nauw contact met het CLB en gespecialiseerde instanties, zodat we een traject op maat kunnen uitwerken.

2. PSYCHISCH EN SOCIAAL FUNCTIONEREN

Wij willen er graag voor zorgen dat iedereen zich goed voelt en zichzelf kan zijn. Je kan uiteraard bij je leerkrachten en het ondersteunend personeel terecht wanneer je met een probleem zit of je slecht in je vel voelt.

Ben je op zoek naar een ander luisterend oor, dan kan je zeker terecht bij je leerlingenbegeleider. Soms volstaat het om je verhaal eens kwijt te kunnen, maar soms is er ook meer nodig. Dan gaan we – altijd in samenspraak met jou – op zoek naar de juiste personen of instanties om je probleem aan te pakken.

De deur van de leerlingenbegeleiders staat in elk geval open voor iedereen: leerlingen en hun ouders kunnen altijd langskomen om problemen van eender welke aard in alle vertrouwen te bespreken.

3. PREVENTIEVE GEZONDHEIDSZORG

Wij trachten een leeromgeving te creëren waar leerlingen de ruimte krijgen om zich gezond te ontplooien. Zo organiseren we tijdens het eerste trimester een Healthfest en stimuleren we hen om zo veel mogelijk gezonde keuzes te maken. Tijdens de pauzes zijn er gezonde snacks en light dranken te verkrijgen en ’s middags kunnen de leerlingen aan democratische prijzen genieten van verse soep van Maak & Smaak.

4. BEGELEIDING BIJ JE ONDERWIJSLOOPBAAN

Tijdens je schoolloopbaan moet je belangrijke keuzes maken. Het leerkrachtenteam en de leerlingenbegeleiders zorgen ervoor dat je goed ingelicht een weloverwogen beslissing kan nemen op scharniermomenten (overstap naar tweede graad, derde graad en hoger onderwijs). Je talenten en studieresultaten spelen zeker een rol bij het maken van deze keuzes.  Maar ook je persoonlijkheid, inzet en interesses verliezen we niet uit het oog.

We organiseren oudercontacten, leerlingengesprekken, infosessies en proeflessen om je zo goed mogelijk te informeren en ondersteunen tijdens je schoolcarrière. We zetten ook sterk in om de ‘grote’ overstap naar het hoger onderwijs te begeleiden. Zo organiseren we een Future Lab, krijg je de kans om proeflessen te volgen in hogescholen en universiteiten, bezoeken we samen de SID-in en geven de Columbus-testen je meer inzicht in je kennen en kunnen … . Zo stomen we je volledig klaar om de juiste studiekeuze te maken.

Klaar om jouw Talent te ontdekken?


Schrijf je in


Neem contact met ons op

logoatheneum

JOUW TALENT

ONZE SCHOOL

PRAKTISCHE INFO


Facebook


Instagram