Menu Close

5de jaar Welzijnswetenschappen

Iets voor jou?

De focus ligt in deze studierichting op de observatie en kritische en wetenschappelijke analyse van maatschappelijke thema’s en menselijke gedragingen. Je leert kritisch reflecteren en kan een gefundeerd standpunt innemen.

 

In de lessen Gedragswetenschappen, Cultuurwetenschappen en Filosofie bestudeer je mens en maatschappij vanuit verschillende wetenschappelijke invalshoeken. Tijdens de lessen Gedragswetenschappen bestudeer je o.a. de individuele ontwikkeling van de mens, de dynamiek tussen mensen, menselijke emoties,… De verschillende facetten van de samenleving komen in het vak Cultuurwetenschappen aan bod: individualisering, globalisering, macht, sociale stratificatie, secularisering, sociale mobiliteit,… Ook over de werking en invloed van communicatie en media ontdek je alles.

 

Wat is het onderscheid tussen de studierichtingen Humane Wetenschappen en Welzijnswetenschappen? Bij Welzijnswetenschappen zijn er extra lestijden Gedragswetenschappen en Cultuurwetenschappen. Het lessenpakket Natuurwetenschappen is bovendien groter (met o.a. extra anatomie). In Humane Wetenschappen komt het vak Kunst extra aan bod. De lessenpakketten Wiskunde en Engels zijn ook uitgebreider. Welzijnswetenschappen is (in tegenstelling tot Humane Wetenschappen) een domein-gebonden studierichting. Dit betekent dat de basisleerstof voor enkele vakken niet wordt uitgediept en je dus meer tijd krijgt om de leerstof te verwerken en in te oefenen.

Jouw lessentabel?

Levensbeschouwing 2
Lichamelijke Opvoeding 2
Nederlands 5
Frans 3
Engels 2
Wiskunde 3
Natuurwetenschappen 2
Burgerschap/EFC
Geschiedenis 2
Aardrijkskunde 1
Filosofie 2
Gedragswetenschappen 4
Cultuurwetenschappen 4
Module (Keuzevakken)
Totaal 32

Jouw toekomst?

De studierichting Welzijnswetenschappen (TSO) maakt de brug tussen sterk algemeen vormend en wetenschappelijk georiënteerd onderwijs. Het is de ideale basis om verder te studeren in het universitair en ander hoger onderwijs: professionele of academische bachelor en master, master/bachelor Psychologie, Pedagogische Wetenschappen of Sociaal-agogisch Werk.

Het kostenplaatje?

Meer informatie over het kostenplaatje van deze studierichting vind je in het schoolreglement

Klaar om jouw Talent te ontdekken?