Menu Close

5de jaar Gezondheidszorg

Iets voor jou?

Mens en samenleving staan centraal

Werk je graag met mensen en overweeg je een carrière in de zorgsector ? Dan vormt deze studierichting de ideale start! Je krijgt zicht op de zorgnoden van uiteenlopende doelgroepen. Je leert de gezondheidstoestand van mensen met een zorgnood in te schatten. Je voert ook huishoudelijke en logistieke taken uit om hen hierin te ondersteunen. Je leert ook enkele verpleegkundige handelingen en verwerft kennis over EHBO.

Deze studierichting is gericht op de leerling als socio-cultureel en socio-economisch individu. Vanuit het menswetenschappelijke standpunt krijg je een mensgerichte oriëntering in onder meer de vakken toegepaste biologie en toegepaste psychologie/opvoedkunde.

Jouw lessentabel?

     
Algemene vorming   Levensbeschouwing 2
    Frans 2
    Engels 2
    Nederlands 2 + 1
    Wiskunde 2 + 1
    Geschiedenis 1
    Aardrijkskunde 1
    Natuurwetenschappen 1
    Lichamelijke Opevoeding 2
    Voeding 2
    T. Biologie / Verzorging 8
    T. Psychologie / Opvoedkunde 3
    Stages 2
     
    32

Accenten?

Jouw toekomst?

De studierichting Gezondheidszorg biedt je een brede taalkundige, wetenschappelijke en praktische basis zodat je vlot kan doorstromen naar het hoger onderwijs.

Enkele suggesties:

  • onderwijs: kleuterleidster, onderwijzeres
  • gezondheidszorg: bachelor in de voedings- en dieetleer, in de orthopedagogie, in de ergotherapie, gegradueerde in de verpleegkunde, vroedvrouw
  • sociaal-agogisch werk: maatschappelijk assistente

Het kostenplaatje?

Meer informatie over het kostenplaatje van deze studierichting vind je in het schoolreglement

Klaar om jouw Talent te ontdekken?