Menu Close

4de jaar Maatschappij- en Welzijnswetenschappen

Iets voor jou?

Ben jij geboeid door de mens en onze samenleving? Wil je ontdekken waarom mensen zich op een bepaalde manier gedragen tegenover elkaar? Fascineert de werking en ontwikkeling van onze maatschappij jou? Bekijk jij wat er rondom jou gebeurt met kritische interesse? Ben je sociaal voelend, nieuwsgierig en onderzoekend van aard? Denk je graag na over wat ons als mens beweegt en verbindt? Dan is Maatschappij- en Welzijnswetenschappen een geschikte studierichting voor jou!

Jouw lessentabel?

4e jaar
Algemene Vorming  Levensbeschouwing 2
LO 2
Nederlands/Nedflex* 4
Engels 3
Frans 3
Toegepaste Informatica
Wiskunde 3
Natuurswetenschappen 2
Geschiedenis 2
Aardrijkskunde 1
Burgerschap 1
Specifieke Vorming Cultuurwetenschappen

Gedragswettenschappen

7
Filosofie 2
Update/Upgrade Frans
Wiskunde
32

Accenten?

De studierichting Maatschappij- en Welzijnswetenschappen garandeert een ruime algemene en theoretische vorming.

In de specifieke vakken Gedragswetenschappen, Sociale Wetenschappen en Filosofie bestudeer je mens en maatschappij vanuit verschillende wetenschappelijke invalshoeken (sociologie, psychologie, filosofie, pedagogie, kunstwetenschappen …).

Tijdens de lessen Gedragswetenschappen bestudeer je o.a. de individuele ontwikkeling van de mens, de dynamiek tussen mensen, groepen en samenleving, menselijke emoties … De manier waarop het individu functioneert in een samenleving staat centraal.

De verschillende facetten van de (hedendaagse) samenleving komen in het vak Sociale Wetenschappen aan bod: individualisering, globalisering, machts(on)evenwichten, sociale stratificatie, secularisering, emancipatie, sociale mobiliteit …  Sociologische begrippen als ‘klasse’, ‘stand’, ‘waarden en normen’, ‘status’ en ‘macht’ worden voor jou dagelijkse kost. Ook over de werking en invloed van communicatie en media kom je tijdens de lessen Sociale Wetenschappen alles te weten.

Het vak Filosofie laat je kennismaken met de fascinerende wereld van de filosofie. Je analyseert toonaangevende filosofische visies en leert nadenken over ethische vraagstukken (mens versus natuur, vrijheid versus determinisme …).

De focus ligt in deze studierichting op de kritische en wetenschappelijke analyse van maatschappelijke thema’s en menselijke gedragingen. Je leert kritisch reflecteren en kan een gefundeerd standpunt innemen.

De studierichtingen Humane Wetenschappen en Maatschappij- en Welzijnswetenschappen zijn erg gelijkaardig. De basisvorming en de vakken Sociale Wetenschappen en Gedragswetenschappen zijn in deze studierichtingen identiek. Wat is nu het onderscheid? Het lessenpakket Filosofie is uitgebreider in de studierichting Humane Wetenschappen en ook Kunst komt in Humane Wetenschappen extra aan bod.

Jouw toekomst?

In de derde graad van het secundair onderwijs kan je je studies Maatschappij- en Welzijnswetenschappen verderzetten. Je kan ook kiezen voor een andere studierichting in het domein ‘Maatschappij en Welzijn’, zowel Humane Wetenschappen (doorstroomrichting) als Gezondheidszorg (dubbele finaliteit) behoren tot de mogelijkheden.

De studierichting Maatschappij- en Welzijnswetenschappen stoomt je klaar voor opleidingen in het hoger onderwijs waar mens en samenleving centraal staan. Zowel een academische bachelor (bvb. psychologie, pedagogie) als een professionele bachelor (sociaal werk, onderwijs, verpleegkunde, ergotherapie, logopedie …) behoren tot de mogelijkheden.

Het kostenplaatje?

Meer informatie over het kostenplaatje van deze studierichting vind je in het schoolreglement

Klaar om jouw Talent te ontdekken?