Menu Close

4de jaar Humane wetenschappen

Iets voor jou?

Ben jij geboeid door mens en maatschappij? Wil je de menselijke psyche door-gronden en ontdekken waarom mensen zich op een bepaalde manier gedragen tegenover elkaar?

Fascineren de ontwikkeling van samenlevingen en machtsverhoudingen jou? Bekijk jij wat er rondom jou gebeurt met kritische interesse? Ben je nieuwsgierig en onderzoekend van aard en denk je graag na over wat ons als mens beweegt? Dan is Humane Wetenschappen de geknipte studierichting voor jou!

Jouw lessentabel?

4e jaar
Algemene Vorming Levensbeschouwing 2
LO 2
Nederlands/Nedflex* 4
Engels 3
Frans 3
Toegepaste Informatice
Wiskunde 4
Natuurswetenschappen 2
Geschiedenis 2
Aardrijkskunde 1
Burgerschap 1
Specifieke Vorming Cultuurwetenschappen

Gedragswetenschappen

4
Filosofie 2
Kunstbeschouwing 2
Upgrade/Update Frans
Wiskunde
32

Accenten?

De studierichting Humane Wetenschappen biedt een ruime algemene en theoretische vorming.

In de specifieke vakken Gedragswetenschappen, Sociale Wetenschappen en Kunst & Filosofie bestudeer je mens en maatschappij vanuit verschillende wetenschappelijke invalshoeken (sociologie, psychologie, filosofie, pedagogie, kunstwetenschappen …).

Tijdens de lessen Gedragswetenschappen bestudeer je o.a. de individuele ontwikkeling van de mens, de dynamiek tussen mensen, groepen en samenleving, menselijke emoties … De manier waarop het individu functioneert in een samenleving staat centraal.

De verschillende facetten van de (hedendaagse) samenleving komen in het vak Sociale Wetenschappen aan bod: individualisering, globalisering, machts(on)evenwichten, sociale stratificatie, secularisering, emancipatie, sociale mobiliteit … Ook over de werking en invloed van communicatie en media kom je tijdens de lessen Sociale Wetenschappen alles te weten.

De lessen Kunst & Filosofie brengen je in aanraking met verschillende vormen van artistieke expressie (drama, muziek, beeld, dans …).  Ook de wereld van de filosofie gaat voor je open en je leert nadenken over filosofische visies en ethische vraagstukken (mens versus natuur, vrijheid versus determinisme …).

De focus ligt in deze studierichting op de observatie en kritische en wetenschappelijke analyse van maatschappelijke thema’s en menselijke gedragingen. Je leert kritisch reflecteren en kan een gefundeerd standpunt innemen.

De studierichtingen Humane Wetenschappen en Maatschappij- en Welzijnswetenschappen zijn erg gelijkaardig. Wat is het onderscheid? Het lessenpakket Filosofie is uitgebreider in de studierichting Humane Wetenschappen en ook Kunst komt in Humane Wetenschappen extra aan bod.

Jouw toekomst?

In de derde graad van het secundair onderwijs kan je je studies Humane Wetenschappen verderzetten. Je kan ook kiezen voor een andere studierichting in het domein ‘Maatschappij en Welzijn’, zowel Welzijnswetenschappen (doorstroomrichting) als Gezondheidszorg (dubbele finaliteit) behoren tot de mogelijkheden.

Je kan in het hoger onderwijs kiezen voor een academische bachelor (psychologie, rechten, criminologie, pedagogie, sociologie, communicatiewetenschappen, politieke en sociale wetenschappen,…) of voor een professionele bachelor (onderwijs, sociaal werk, orthopedagogie, ergotherapie, verpleegkunde, logopedie, communicatiemanagement,…). Keuze te over!

Het kostenplaatje?

Meer informatie over het kostenplaatje van deze studierichting vind je in het schoolreglement

Klaar om jouw Talent te ontdekken?