Menu Close

3de jaar Humane wetenschappen

Iets voor jou?

Ben jij geboeid door mens en maatschappij? Wil je de menselijke psyche door-gronden en ontdekken waarom mensen zich op een bepaalde manier gedragen tegenover elkaar?

Fascineren de ontwikkeling van samenlevingen en machtsverhoudingen jou? Bekijk jij wat er rondom jou gebeurt met kritische interesse? Ben je nieuwsgierig en onderzoekend van aard en denk je graag na over wat ons als mens beweegt? Dan is Humane Wetenschappen de geknipte studierichting voor jou!

Jouw lessentabel?


3e jaar
Algemene Vorming Levensbeschouwing 2
LO 2
Nederlands/Nedflex* 5
Engels 3
Frans 3
Toegepaste Informatica 1
Wiskunde 4
Natuurswetenschappen 2
Geschiedenis 2
Aardrijkskunde 1
Burgerschap
Specifiek Vorming Gedragswetenschappen 5
Cultuurwetenschappen 5
Filosofie
Kunstwetenschappen
Update / Upgrade Frans 1
Wiskunde 1
32

Accenten?

In de specifieke vakken Gedragswetenschappen, Cultuurwetenschappen, Filosofie en Kunst bestudeer je mens en maatschappij vanuit verschillende we-tenschappelijke invalshoeken (Sociologie, Psychologie, Filosofie, Pedagogie, Kunstwetenschappen …).

Tijdens de lessen Cultuur- en Gedragswetenschappen bestudeer je o.a. de individuele ontwikkeling van de mens, groepsdynamiek, menselijke emoties,…

Maar ook de (hedendaagse) samenleving komt aan bod: individualisering, globa-lisering, machten,… Ook over de werking en invloed van communicatie en media ontdek je alles.

De lessen Filosofie en Kunst brengen je in aanraking met verschillende vor-men van artistieke expressie. Ook de wereld van de filosofie gaat voor je open. Je leert nadenken over filosofische visies en ethische vraagstukken (mens versus natuur, vrijheid versus determinisme …).

De focus ligt op de observatie en kritische en wetenschappelijke analyse. Je leert kritisch nadenken en kan een gefundeerd standpunt innemen.

De studierichtingen Humane Wetenschappen en Maatschappij- en Wel-zijnswetenschappen zijn erg gelijkaardig. Wat is het onderscheid? Het les-senpakket Filosofie is uitgebreider in de studierichting Humane Wetenschappen en ook Kunst komt in Humane Wetenschappen extra aan bod.

Jouw toekomst?

In de derde graad van het secundair onderwijs kan je je studies Humane Weten-schappen verderzetten. Je kan ook kiezen voor een andere studierichting in het domein ‘Maatschappij & Welzijn’, zowel Welzijnswetenschappen, Opvoeding & Begeleiding als Gezondheidszorg behoren tot de mogelijkheden.

Je kan in het hoger onderwijs kiezen voor een academische bachelor (psycholo-gie, rechten, criminologie, pedagogie, sociologie, sociale wetenschappen,…) of voor een professionele bachelor (onderwijs, sociaal werk, orthopedagogie, ergo-therapie, verpleegkunde, logopedie,…).

Het kostenplaatje?

Meer informatie over het kostenplaatje van deze studierichting vind je in het schoolreglement

Klaar om jouw Talent te ontdekken?