Verzorging-voeding/
Verzorging

Als zorg dragen voor anderen jou in het bloed zit

Ben je sociaal ingesteld en werk je graag met baby’s, peuters, gehandicapten, bejaarden,…?  Dan is deze studierichting jou op het lijf geschreven. 

Al doende maak je in deze studierichting kennis met de twee grote deelgebieden in deze studierichting: de mensgerichte component (verzorging) en de productgerichte component (voeding).  De focus ligt m.a.w. op enerzijds voeding, woon- en leefomgeving en anderzijds het welzijn van kinderen, senioren en gehandicapten.

De stages geven je de kans om de aangeleerde verzorgingstechnieken in de praktijk toe te passen in bejaardentehuizen, kinderdagverblijven, peutertuinen en ook de thuiszorg.

Het specialisatiejaar Kinderzorg of Thuis-en Bejaardenzorg vormt een prima voorbereiding op studies verpleegkunde.  Je verdiept je theoretische en praktische kennis. De stages stomen je ook klaar voor het leven op de werkvloer.

 

Tweede graad (3e en 4e jaar)

Tijdens de praktijklessen Huishoudkunde leer je 

Op het einde van de tweede graad verzorging-voeding zijn de leerlingen in staat om zelfstandig een huishouden te runnen, zorg te verlenen en routinetaken uit te voeren. 

Derde graad (5e en 6e jaar)

Het vak Verzorging omvat de theoretische en praktische benadering van de kinder- en bejaardenverzorging, gezondheidsleer en hygiënische verzorging.

Er is aandacht voor beroepsethiek, arbeids- en sociale zekerheidsrecht, de structuur en de organisatie van de gezondheidszorg en voor de sociale voorzieningen.

In het vak Opvoedkunde is er bijzondere aandacht voor de sociale vaardigheden.

Tijdens de praktijklessen verzorging, opvoedkunde en huishoudkunde leer je: 

7de specialisatiejaar kinderzorg/thuis- en bejaardenzorg

Toekomstmogelijkheden

Klaar om jouw Talent te ontdekken?